TVF 2021


Príhovor pri otvorení konferencie

Vážené dámy a páni, priatelia včiel a zdravej krajiny. Srdečne Vás v mene ZO SZV Trnava vítam na druhom ročníku Trnavského včelárskeho festivalu a na konferencii Spoločne za krajinu.

Dovoľe mi osobitne privítať vážených hostí:

Vážení štátni tajomníci, viceprimátorka, dôležití riaditelia a zástupcovia inštitúcií sme veľmi vďační, že ste prišli do Trnavy a že ste sa rozhodli zúčastniť nášho festivalu a konferencie. Verím, že pre všetkých bude toto spoločne strávené doobedie príjemné a hlavne prínosné.

Skôr než začneme, poprosil by som Vás o symbolickú minútu ticha za Tatianu Čermákovú, vedkyňu a bývalú riaditeľku Výskumného ústavu včelárstva v Liptovskom Mikuláši, ktorá nás pred pár dňami navždy opustila. Česť jej pamiatke.

Dovoľte mi pár slov na úvod

Prečo my, obyčajná Základná organizácia SZV organizujeme konferenciu, ktorá sa zaoberá budúcnosťou celej krajiny? No možno aj preto, že sme trocha idealisti a že veríme, že aj mávnutie motýlích krídiel dokáže zmeniť svet. A my sme vo svojom úsilí našli veľkú oporu v meste Trnava, čím im aj touto cestou ďakujem.

Hlavným cieľom konferencie je, aby sme sa navzájom počúvali. Každý z nás, či už politikov, výskumníkov, vedcov, poľnohospodárov, či včelárov máme svoje poznatky, skúsenosti, problémy, vízie a názory, ktoré sú niekedy odlišné, ba až úplne rozdielne. Jedno však máme spoločné, všetci vieme, že ak chceme aby naša krajina mala budúcnosť, musí byť zdravá. Musí si zachovať svoju biodiverzitu a vytvoriť adaptačné mechanizmy na zmeny, ktoré prichádzajú v podobe rýchlo sa meniacej klímy, ale aj potrieb spoločnosti. Preto si potrebujeme pozorne načúvať, aby tí, ktorí majú možnosť rozhodovať, vytvorili tie najlepšie regulácie a pravidlá, ktoré ochránia zdravie a rozmanitosť našej krajiny a v našom prípade aj zdravie a rozvoj opeľovačov v našej krajine.

Za rok od minulej konferencie sa udialo veľa vecí. Odstúpil minister pôdohospodárstva Ján Mičovský, od ktorého plánov sme si veľa sľubovali, Medzinárodný panel o zmene klímy priniesol alarmujúce vízie našej budúcnosti a na Slovensko začínajú prichádzať veľké financie na napĺňanie Plánu obnovy a odolnosti EÚ.

Avšak na na našich poliach zostávajú veľké lány monokultúr, zraniteľné prostredie, v ktorom chýba život a biodiverzita, absorbujúce obrovské množstvo chemických látok, ktoré v prostredí ostanú ešte dlhé desaťročia. Absentujú zelené pásy, ktoré by ochraňovali život a dávali priebežnú potravu pre hmyz a opeľovačov. A naše včelstvá ostávajú odkázané na život s obmedzenou výživou, zraniteľné chorobami a víziou veľmi neistej budúcnosti.

Preto poďme spoločne za krajinu, krajinu zelenú, zdravú, plnú vody a života.

Veríme, že toto naše stretnutie dá priestor pre zmysluplnú výmenu názorov a vytvorí medziľudské a medzirezortné spojenia, ktoré vyústia v tie najlepšie riešenia pre našu krajinu.

Preto už dávam slovo Vám, našim cteným hosťom, ale v prvom rade našej viceprimátorke mesta Trnava, ktoré je spoluorganizátorom tohto podujatia.

Pozývam k rečníckemu pultu pani Evu Nemčovskú, aby Vás privítala na svojej domácej pôde :-)


Version: 2021-09-01 21:05:05 CEST