TVF 2021

DOBROVOLNÍCI


Priatelia včelári,

hľadáme dobrovoľníkov pri príprave a realizácii Trnavského včelárskeho festivalu. Je to jedinečná príležitosť, ako zviditeľniť nás, trnavských včelárov, nielen v Trnave ale aj na celom Slovensku. A je to zároveň najväčšia akcia, ktorú organizuje naša Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Trnava.

Minulý ročník sa veľmi vydaril a vošiel do povedomia celoslovenských včelárskych podujatí. Tento ročník bude ešte krajší. Okrem včelárskeho trhu, konferencie "Spoločne za krajinu", odborných prednášok a workshopov, pripravujeme na podujatí vyhlásenie víťazov medzinárodnej fotografickej súťaže Bee press photo (spojenej s vernisážou najlepších fotiek) a celodenné premietanie dokumentov Michala Mačičku za účasti autora (v tomto roku sa dožíva krásnych 90 rokov) v kine Hviezda.

Po ukončení festivalu plánujeme pre nás včelárov krátke stretnutie spojené s poďakovaním za tohtoročnú sezónu a ocenením našich jubilantov. Stretnutie bude čiastočnou náhradou za neuskutočnenú Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa nemohla organizovať z dôvodu protipandemických opatrení.

Keďže práce na príprave a hlavne realizácii podujatia je enormne veľa, budeme potrebovať množstvo dobrovoľníkov z členov našej organizácie. Ide väčšinou o jednoduchú prácu (dohľad na dodržiavanie platných opatrení, usádzanie hostí, dozorovanie a stráženie výstavy či iných priestorov). Celý festival organizujeme dobrovoľne, nikto z nás za neho nemá zaplatené. Odmenou nám je dobrý pocit zo zmysluplnej činnosti, pomoc zdravej krajine a miestnym včelárom. A práca vo výbornom kolektíve :)

Pozývame Vás medzi nás, aby sme si festival spolu užili!

Prihláste sa mi, prosím, mailom alebo telefonicky ( 0905/430 430 ) do 20.augusta 2021.


Version: 2021-09-07 23:26:47 CEST